ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ CROSVENT (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ e-mail ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ CROSVENT (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ e-mail ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 12V ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ CROSVENT, 20 ΤΕΜΑΧΙΑ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 44/19-04-2021
ΑΔΑ Ψ288ΟΡ1Π-ΑΤΧ
ΑΔΑΜ 21REQ008485716
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear