ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ CITROEN JUMPER ΑΠΛΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ CITROEN JUMPER ΑΠΛΟ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ CITROEN JUMPER ΑΠΛΟ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ : VF7ZBTMNB17409007,

ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 28/28-03-2019
ΑΔΑ Ω2ΠΙΟΡ1Π-ΥΝΒ
ΑΔΑΜ 19REQ004691993
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear