ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ e-mail ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ e-mail ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, 7.100 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 46/20-04-2021
ΑΔΑ ΡΨΗΦΟΡ1Π-6ΤΣ
ΑΔΑΜ 21REQ008494103
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear