ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ως προς το e-mail της Επιτροπής Προμήθειας) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ως προς το e-mail της Επιτροπής Προμήθειας)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΈΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 8.000 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% , ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝ 18/22-6-2020 ΘΕΜΑ 56 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ.
Αριθμός Εντολής 113/08-07-2020
ΑΔΑ 6ΠΨ9ΟΡ1Π-Ν92
ΑΔΑΜ 20REQ006990017
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear