ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ CITROEN JUMPER II – (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ 9ου ΕΙΔΟΥΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ CITROEN JUMPER II – (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ 9ου ΕΙΔΟΥΣ)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ CITROEN JUMPER ΙΙ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟ : VF7ZBTMNB17409007
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ 9ου είδους του επισυναπτόμενου πίνακα (σελίδα 3)
Αριθμός Εντολής 114/17-10-2018
ΑΔΑ 6ΨΔΞΟΡ1Π-Ε5Δ
ΑΔΑΜ 18REQ003853747
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear