ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ : 456 m² .
Αριθμός Εντολής 148/04-09-2020
ΑΔΑ ΨΠΑΘΟΡ1Π-ΙΨΜ
ΑΔΑΜ 20REQ007264454
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear