ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΙ 9953 (VWT5) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α28/9-6-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΙ 9953 (VWT5) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α28/9-6-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΙ 9953 (VWT5) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α28/09-06-2020
ΑΔΑ Ω2ΝΝΟΡ1Π-ΗΗΙ
ΑΔΑΜ 20PROC006954491
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear