ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Αριθμός Εντολής 20ΥΓ/13-07-2021
ΑΔΑ 681ΧΟΡ1Π-ΚΙΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-07-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear