ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΠΝΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΠΝΠ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-11-2020
Αριθμός Διακήρυξης 127/2020
ΑΔΑ Ψ0ΟΓΟΡ1Π-ΚΙΚ
ΑΔΑΜ 20PROC007581379
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-11-2020 - Ωρα 11.00π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear