ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ (Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α 256/ 23-12-2020 Ν. 4764/2020) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ (Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α 256/ 23-12-2020 Ν. 4764/2020) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΥΛΙΟΥ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ L, XL, M
2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2
3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Αριθμός Εντολής 11Α/17-03-2021
ΑΔΑ 6ΖΠΥΟΡ1Π-ΕΚΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear