ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FIAT (ΔΙΑΚ. 9/2018) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FIAT (ΔΙΑΚ. 9/2018)

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης ΛΑΘΟΣ ΑΡΧΕΙΟ
Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FIAT
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 9/2018
ΑΔΑ 7Χ4ΣΟΡ1Π-ΧΑ1
ΑΔΑΜ 18PROC004029911
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-12-2018 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear