ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚ.9/20 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ κ΄ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚ.9/20 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ κ΄ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ κ΄ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-07-2020
Αριθμός Διακήρυξης 9/2020
ΑΔΑ Ψ7Μ2ΟΡ1Π-ΣΛΜ
ΑΔΑΜ 20PROC007002391
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-07-2020 - Ωρα 10.00πμ.
Αρχείο PDF pdf
Bear