Ορθή Επανακοινοποίηση το με υπ΄ αριθμ. πρόσκλησης ενδιαφέροντος 7683/16-11-2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ορθή Επανακοινοποίηση το με υπ΄ αριθμ. πρόσκλησης ενδιαφέροντος 7683/16-11-2020

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια μπαταρίας για απινιδωτή ZOLL M- SERIES, επι της τιμής υπολογίσθηκε ΦΠΑ 6% ενώ το πραγματικό είναι 24%.
Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης διαμορφώνεται ως εξής: 750,00€ +ΦΠΑ 24% (Σύνολο 930,00€)
Αριθμός Εντολής 168/12-11-2020
ΑΔΑ Ψ60ΞΟΡ1Π-Υ24
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear