Ορθή Επανακοινοποίηση το με υπ΄ αριθμ. πρόσκλησης ενδιαφέροντος 7682/16-11-2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ορθή Επανακοινοποίηση το με υπ΄ αριθμ. πρόσκλησης ενδιαφέροντος 7682/16-11-2020

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ορθή Επανακοινοποίηση το με υπ΄ αριθμ. πρόσκλησης ενδιαφέροντος 7682/16-11-2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια μπαταρίας για απινιδωτή HEARTSTART XL, επι της τιμής υπολογίσθηκε ΦΠΑ 6% ενώ το πραγματικό είναι 24%.
Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης διαμορφώνεται ως εξής: 200,00€ +ΦΠΑ 24% (Σύνολο 248,00€)
Αριθμός Εντολής 167/12-11-2020
ΑΔΑ 626ΜΟΡ1Π-ΧΜ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear