ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΟΓΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΟΓΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΤΥΠΟΥ VW 5
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΤΥΠΟΥ MERCEDES 10
Αριθμός Εντολής ΑΕ 133/07-07-2020
ΑΔΑ 6ΡΓΔΟΡ1Π-3ΡΙ
ΑΔΑΜ 20PROC007509105
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear