ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡ ΠΡΩΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦ. Τ11/11-01-2023 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘ/ΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡ ΠΡΩΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦ. Τ11/11-01-2023 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘ/ΡΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ11/11-01-2023
ΑΔΑ Ψ8Υ9ΟΡ1Π-Φ6Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-02-2023 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear