ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Δ. 127/03-07-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Δ. 127/03-07-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ.
Αριθμός Εντολής 127/03-07-2023
ΑΔΑ 6ΧΣΜΟΡ1Π-ΘΜΩ
ΑΔΑΜ 23REQ012923869
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-07-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear