ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Καλώδιο Δικτύου RJ45 (3,0m) 20 TEMAXIA
Switch 5-Port Desktop Ethernet 15 TEMAXIA

Αριθμός Εντολής AE 23/21-03-2023
ΑΔΑ 62Τ7ΟΡ1Π-ΤΙ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-04-2023 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear