ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΓΡ. ΚΑΘΕ ΤΕΜ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΓΡ. ΚΑΘΕ ΤΕΜ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΡΟΛΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ
Αριθμός Εντολής 22Λ/28-05-2020
ΑΔΑ 6ΥΡΨΟΡ1Π-Ζ48
ΑΔΑΜ 20REQ006803922
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear