ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 17/2017/2017
ΑΔΑ 60ΖΦΟΡ1Π-ΞΚ3
ΑΔΑΜ 17PROC0062173182017-05-22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-06-2017 - Ωρα 12.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear