ΜΥΟΚΥΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΥΟΚΥΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 93/03-04-2018
ΑΔΑ ΩΖΗ5ΟΡ1Π-ΝΕΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-04-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear