Μπιλιοφόρος Δεξί και Αντικατάσταση Εμπρός Δεξί Ημιαξονίου για Ασθενοφόρο Τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μπιλιοφόρος Δεξί και Αντικατάσταση Εμπρός Δεξί Ημιαξονίου για Ασθενοφόρο Τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΔΕΞΙΟΣ τεμάχιο 1

Ε/Τ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ

Εκτιμώμενη αξία 125,24€ με ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 8268/2018
ΑΔΑ Ψ1ΜΝΟΡ1Π-550
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-11-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear