ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 180ΑΗ 5τεμ.
Αριθμός Εντολής 27/24-01-2018
ΑΔΑ ΨΠΙ6ΟΡ1Π-ΙΤ6
ΑΔΑΜ 18PROC002712914
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-03-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear