Μπαταρίες Επαναφορτιζόμενες LEAD ACID για BOSCAROL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μπαταρίες Επαναφορτιζόμενες LEAD ACID για BOSCAROL

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Μπαταρίες Επαναφορτιζόμενες LEAD ACID για BOSCAROL
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6738/2017
ΑΔΑ ΩΠΗ1ΟΡ1Π-ΟΦΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-11-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear