ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ CR2032-3V – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ CR2032-3V

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ CR2032-3V
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 14ΥΓ/18-03-2019/2019
ΑΔΑ ΩΥΛ6ΟΡ1Π-ΗΒΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear