ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 66/05-05-2017
ΑΔΑ ΩΠ0ΟΟΡ1Π-40Ρ
ΑΔΑΜ 17PROC006145940
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear