ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR14-C,LR-6 (ΑΑ),LR-3 (ΑΑΑ),GR2032-3V – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR14-C,LR-6 (ΑΑ),LR-3 (ΑΑΑ),GR2032-3V

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR14-C,LR-6 (ΑΑ),LR-3 (ΑΑΑ),GR2032-3V
Αριθμός Εντολής Ν22/01-06-2020
ΑΔΑ 6ΩΥΨΟΡ1Π-ΥΥΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear