ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V 100ΑΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V 100ΑΗ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V 100ΑΗ
Αριθμός Εντολής 77Τ/21-06-2019/21-06-2019
ΑΔΑ ΨΠΑΕΟΡ1Π-Μ7Δ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear