Μπαταρία για απινιδωτή Zoll M Series – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μπαταρία για απινιδωτή Zoll M Series

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Μπαταρία για απινιδωτή Zoll M Series, τεμάχια 3
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 750,00€ + ΦΠΑ


Αριθμός Εντολής 168/12-11-2020
ΑΔΑ Ω5ΚΠΟΡ1Π-ΖΒΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear