ΜΠΑΤΑΡΙΑ CR-123A AED ΤΥΠΟΥ ZOLL ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ CR-123A AED ΤΥΠΟΥ ZOLL ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΑ CR-123A AED ΤΥΠΟΥ ZOLL ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Ν20/19-04-2022
ΑΔΑ ΨΘ8ΕΟΡ1Π-ΞΦΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-06-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear