Μπαταρία Απινιδωτή HEARTSTART XL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μπαταρία Απινιδωτή HEARTSTART XL

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Μπαταρία Απινιδωτή HEARTSTART XL, 2 Τεμάχια
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 200,00 € + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 167/12-11-2020
ΑΔΑ Ω981ΟΡ1Π-ΕΨ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear