Μπαταρία 12V/75AH Κλειστού κυκλώματος Ένταση 75AH-600AΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μπαταρία 12V/75AH Κλειστού κυκλώματος Ένταση 75AH-600AΗ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Μπαταρία 12V/75AH Κλειστού κυκλώματος Ένταση 75AH-600AΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 13ΗΛ/03-05-2018/2018
ΑΔΑ 6ΤΦ5ΟΡ1Π-ΔΓ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear