Μίζα και Φάρος καθώς και αντικατάστασή τους για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου ΚΗΙ 3352 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μίζα και Φάρος καθώς και αντικατάστασή τους για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου ΚΗΙ 3352

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Εργοστασιακός Κωδικός ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 MIZA 1 150,00 €
2 ΦΑΡΟΣ 1 62,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2 212,00 €


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ

1 ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΖΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΟΥ 49,60 €
2
3
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 49,60 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 261,60 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7575/2017
ΑΔΑ 6Β26ΟΡ1Π-Θ91
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-12-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear