ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ 6 ΕΤΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-02-2023
Αριθμός Διακήρυξης 1/23/2023
ΑΔΑ 609ΒΟΡ1Π-1ΨΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2023 - Ωρα 10.30
Αρχείο PDF pdf
Bear