ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-09-2021
Αριθμός Διακήρυξης 153/20ΕΠ/2021
ΑΔΑ ΩΝΡΕΟΡ1Π-019
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-09-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear