ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ICOM
Αριθμός Εντολής 81/26-05-2017
ΑΔΑ Ω7ΥΩΟΡ1Π-7ΑΡ
ΑΔΑΜ 17PROC001550295
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear