ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΜC-30 KENWOOD – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΜC-30 KENWOOD

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΜC-30 KENWOOD
Αριθμός Εντολής 163/24-10-2017
ΑΔΑ ΩΠ3ΡΟΡ1Π-ΦΟΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear