ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΕΩΣ – INVERTER – – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΕΩΣ – INVERTER –

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΕΩΣ - INVERTER - 300W /12V AC - 220V DC - 10 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ MERCEDES CDI 313 TURBO DIESEL (2015)
Αριθμός Εντολής 134/17-08-2017
ΑΔΑ 7ΥΛΑΟΡ1Π-4ΦΤ
ΑΔΑΜ 17PROC002135781
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear