Μεταφορά υγρού διαλύματος ουρίας ADBLUE από το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης στο ΕΚΑΒ Τομέα Θήρας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μεταφορά υγρού διαλύματος ουρίας ADBLUE από το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης στο ΕΚΑΒ Τομέα Θήρας

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑΣ ADBLUE ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΘΗΡΑΣ
Αριθμός Εντολής 222/06-11-2019
ΑΔΑ ΩΛΜΡΟΡ1Π-Γ7Χ
ΑΔΑΜ 19PROC005812823
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear