ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Αριθμός Εντολής 31-32/02-02-2018
ΑΔΑ ΩΧ7ΧΟΡ1Π-40Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-03-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear