Μεταφορά κινητήρα και ανταλλακτικών από Μυτιλήνη στην Πάρο – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μεταφορά κινητήρα και ανταλλακτικών από Μυτιλήνη στην Πάρο

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-08-2019
Αριθμός Διακήρυξης 154/2019
ΑΔΑ Ω1ΡΗΟΡ1Π-ΙΞ7
ΑΔΑΜ 19PROC005432665
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-08-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear