Μεταφορά κεντρικού άξονα από το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης στη Θεσσαλονίκη και επιστροφή του στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μεταφορά κεντρικού άξονα από το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης στη Θεσσαλονίκη και επιστροφή του στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 123/14-05-2021
ΑΔΑ 6ΠΖ5ΟΡ1Π-ΒΕ5
ΑΔΑΜ 21PROC008610724
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear