Μεταφορά και Τοποθέτηση Κλιματιστικού στο Γρ. Διοι. Υπηρ. του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μεταφορά και Τοποθέτηση Κλιματιστικού στο Γρ. Διοι. Υπηρ. του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΒΟΛΟΥ

Τεμάχια 1 Κλιματιστικό

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 80,00 € + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 60/26-05-2020
ΑΔΑ ΨΗΓΩΟΡ1Π-79Α
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear