Μεταφορά φιαλών οξυγόνου από την Αθήνα στο ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου κι επιστροφή – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μεταφορά φιαλών οξυγόνου από την Αθήνα στο ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου κι επιστροφή

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ( ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ )
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 99/2018
ΑΔΑ 6Π9ΒΟΡ1Π-Ω9Π
ΑΔΑΜ 18PROC003121199
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear