Μεταφορά φιαλών οξυγόνου από την Αθήνα στη Σύρο και επιστροφή – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μεταφορά φιαλών οξυγόνου από την Αθήνα στη Σύρο και επιστροφή

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ( ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ )
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 100/2018
ΑΔΑ ΩΨ2ΦΟΡ1Π-1ΓΣ
ΑΔΑΜ 18PROC003122121
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear