Μεταφορά εξοπλισμού γραφείου από τη Ρόδο στην Αθήνα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μεταφορά εξοπλισμού γραφείου από τη Ρόδο στην Αθήνα

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 277/2018
ΑΔΑ ΩΟΗΗΟΡ1Π-9ΥΜ
ΑΔΑΜ 18PROC003928610
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-11-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear