ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ
Αριθμός Εντολής 97Λ/13-11-2017
ΑΔΑ ΩΚ1ΧΟΡ1Π-Δ5Μ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear