ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Αριθμός Εντολής 60/02-04-2020
ΑΔΑ ΩΡ5ΟΟΡ1Π-398
ΑΔΑΜ 20PROC006524091
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear