Μεταφορά αγαθών από το ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης στο ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μεταφορά αγαθών από το ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης στο ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Περιγραφή Τεμάχια
Ελαστικά 205-70-15 12
Ελαστικά 215-65-16 12
Ελαστικά 195-70-15 12
Παλέτα μεταφοράς ανταλλακτικών με διαστάσεις 1,20χ80 και ύψος 0,60 1(τεμάχιο)

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 282,26€ + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 112/15-09-2020
ΑΔΑ 6ΩΜ5ΟΡ1Π-ΥΡΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear