ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΠΟΤΑΣ (ΤΕΜ. 1000) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΠΟΤΑΣ (ΤΕΜ. 1000)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΠΟΤΑΣ
Αριθμός Εντολής Ν17/29-03-2021
ΑΔΑ 6ΛΙΛΟΡ1Π-ΜΨΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear